Dichter bij de dichter

€ 13,51

Voor de 2de maal in hun bestaan brengen de Dichters2820 zelf geschreven werk ten gehore.

Onder het thema "Dichter bij de dichter: Wie of wat is een dichter?" brengen André Baeck, Kathleen Boogmans, Carl Depoorter, Lien Houwen, Gust Lybaert, Kenny Muyldermans, Cindy Symons, Willy Troch, Johan Van Assche, Tony Van den Eede, Julien Van Goethem, Mieke Van Looy en Kavita Vlieghe hun eigen gedichten naar voor. Gastspreker van dienst is ex-Bonheidenaar en stadsdichter van Gent David Troch. Katrien Delhoune en Yoren en Kenny Muyldermans verzorgen de muzikale omlijsting.