Voorwoord

 

 

 

in het voorjaar 2015 stelde André Baeck aan het gemeentebestuur voor om de bevolking uit te nodigen tot het schrijven en insturen van een gedicht. met de steun van het bestuur werkte de cultuurdienst  “Gedichten project 2016” uit waarvan het resultaat duidelijk te zien was bij verschillende handelaars van onze gemeente. Een doorstart van dit project mondde uit in Dichters2820

Hieruit vloeide dus  het Ontstaan van dichters2820.

 

Bij het maken van deze website baseerde ik mij op wat alle dichters2820 voor ogen had. 

 

Daarom op nadrukkelijk vraag van deze dichters is de Poëzie en Proza beschermd materiaal. 

                                                                

Indien je enig gebruik wil maken van de teksten op deze site is het noodzakelijk eerst  toestemming te vragen.

 

Dit kan je door de Webmaster Willy Troch te contacteren ( zie Contacten) of een van de dichters

 

Veel leespret

 

Uw WEBMASTER

 

Ontstaan

 

 

In januari 2015 verscheen op Gedichtendag het gedicht “woorden” op de website van de gemeente Bonheiden. Het was een gedicht van André Baeck die vervolgens aan Burgemeester Vanganée voorstelde om tegen Gedichtendag 2016 de inwoners (16+) uit te nodigen tot het schrijven en inzenden van een gedicht. Hieruit ontstond het gedichten project 2016.André Baeck schreef ter aanmoediging een “ Wervingsgedicht “.

Met dit poëzieproject wilde de gemeente Bonheiden haar inwoners de kans bieden om met hun gedichten naar buiten te treden en ze te tonen aan de buitenwereld.

De dichtvorm en het thema was vrij. Het gedicht moest eigen en authentiek zijn en iedere deelnemer kon max. 3 gedichten insturen. Enkel niet-gepubliceerde en niet-bekroonde gedichten kwamen in aanmerking.

Er werden uiteindelijk 57 gedichten ontvangen van 21 verschillende Bonheidenaars. Hoewel het geen wedstrijd was, maakte een jury ( Fancis Verdoodt, Willy Debandt, Solange De Groote, Lieve Vanderauwera en André Baeck ) toch een selectie uit alle inzendingen. 26 gedichten zijn geselecteerd voor een tijdelijke plaats in het Bonheidense of Rijmenamse straatbeeld, en 6 gedichten krijgen zelfs een permanente plaats in onze gemeente!

Al de ingezonden gedichten werden samengebracht in een bundel “ gedichtenproject Bonheiden 2016 “ die op beperkte oplage werd uitgegeven door de gemeente.

De 26 “tijdelijke” gedichten werden vanaf donderdag 28 januari 2016 (= Gedichtendag 2016) getoond in de vorm van een raamgedicht in de etalages van handelaars in Bonheiden en Rijmenam. Of in de vorm van een geschreven gedicht met illustraties van Wout Olaerts op een raam van een openbaar gebouw. 

De 6 gedichten die een permanente plaats krijgen in het straatbeeld werden druppelsgewijs onthuld in de loop van 2016 / 2017.

1 ) Een eerste permanent gedicht kan je bewonderen aan het Gillé tuintje naast de kerk van Bonheiden. ‘Hulde aan August Gillé’, geschreven door Carl Depoorter, is opgemaakt op een zeildoek van 2 x 2.60 m.

2 ) Aan het wandelpad Mispeldonk werd het permanent gedicht ‘Mispeldonk’ - geschreven door Josien Kee – ingehuldigd. Het bevindt zich aan de ingang van het pad ( kruispunt Koningin Astridlaan - Lange Veldstraat ).

3 ) Op Zondag 11 September 2016 ( Open Monumentendag ) werd het gedicht ‘ Wandeling langs de oevers van de Dijle’ van Kenny Muyldermans officieel ingehuldigd. Het kreeg een schitterende locatie toebedeeld en siert nu, aan de oever van de Dijle, de zijmuur van Charell, nabij de Dijlebrug te Rijmenam.

Later volgden nog :

4 ) Het gedicht ‘Hokus pocus pim pam pop’ van Eva Gellaerts ( in de jeugdbibliotheek van de BIB Bonheiden ) 

5 ) ‘Onrecht’ een gedicht van Mieke Van Looy kreeg een permanente plaats in het straatbeeld van Rijmenam; het prijkt nu tegen de gevel van het vroegere gemeentehuis.

6 ) Het zesde gedicht is eveneens van Eva Gellaerts - ‘De carroussel’ – en werd geplaatst aan een gevel van de buitenschoolse kinderopvang De Wiebelboom in de Schoolstraat.

 

Bovendien werden alle ingezonden gedichten opgenomen in een dichtbundel ( met dank aan de Cultuurdienst ) die werd overhandigd aan elke deelnemer en elk jurylid. Enkele extra kopieën kwamen in de lokale bibliotheek terecht.

Omdat er via dit project heel wat lokale dichters “uit hun schulp” waren gekropen dacht initiatiefnemer André Baeck aan een doorstart; de geïnteresseerde dichters samenbrengen om in een los verband samen te werken en activiteiten te plannen / uit te werken. Met de hulp van Schepen van Cultuur, mevrouw Mieke Van den Brande werd dit mogelijk gemaakt en is DICHTERS 2820 nu een groep van 15 poëzie liefhebbers/schrijvers